Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Многу градинари ја ставаат територијата со ограда. Димензиите на заштитната конструкција не зависат само од желбата на сопственикот, туку мора да се усогласат со регулаторните барања. Повреда на правилата е причина за доведување до административна одговорност.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Ограда помеѓу соседните области

Регулативите

Летен сопственик треба да знае кои барања се претставени на изградбата на разни предмети, вклучувајќи огради на пресекот на локациите, како и каде што овие барања се наведени. Информации за тоа колку високо треба да биде оградата помеѓу парцелите се:

 1. Регулаторни документи развиени од општината. Специјалистот на архитектонскиот оддел, на барање, ќе го обезбеди бројот на конкретниот акт, со кој се дефинираат точните параметри и барања за дизајнот на оградата. Овие документи се создаваат врз основа на федералните закони, тие треба да се разгледаат пред да се развие нацрт ограда.
 2. Федерални регулаторни и правни акти, особено Градежните норми и регулативи на Руската Федерација (СНИП) 30-02-97.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Максималната висина на оградата е регулирана со регулаторни документи

Наведените документи ги дефинираат специфичните димензии на оградите меѓу деловите, други барања за нив.

Инструкции за сопственикот

Изградба на локации од различни цели се врши според одредени правила. Формата на користење на земјиштето, исто така, влијае и врз изгледот на оградите:

 1. Градинарските парцели или приватни фарми (лични помошни фарми) кои припаѓаат на категоријата "Земјоделски парцели" се водени од СНИП или повелбата на градинарско партнерство кое ја регулира градбата објекти за различни намени на територијата на партнерството. Нацртот на оградата го одобрува шефот на партнерството.
 2. Изградбата на огради во индивидуална зграда (индивидуална зграда) или ПФ кои припаѓаат на категоријата "Земји на човечки населби" не е ограничена со закон. Сите параметри се определени со урбанистичко планирање или општински прописи.

Сопственикот на приградската област треба да знае: ако оградата што ја изградила на границата значително ја замаглува куќата или голема површина на соседниот дел, тогаш сопственикот на овој дел може да одлучи да ги брани интересите на суд.

Проект

Дизајнот на оградата ги одразува точните граници на територијата, висината на идниот објект. Не е дозволено да се изгради капитал, да не се пренесува светлина, структура на границата на парцелите.

Дизајнот ги зема предвид карактеристиките на теренот (земјиште на големи падини), временските услови и други нијанси својствени за одреден регион. Во некои ситуации подобро е да се користат услугите на квалификуван специјалист.

Димензии

Според информациите снимени во SNiP, следниве стандарди се однесуваат на оградите помеѓу заплетите:

 1. Висина - до 1,5 m (во некои региони на земјата - 2 , 2 м).
 2. Оградата мора да се направи на таков начин што ќе помине доволно светлина (најмалку 50%).
 3. Конструкциите кои апсолутно не пренесуваат светлина (глуви) им е дозволено да се заштитат од транспортните патишта.
 4. Оградата не може да се инсталира директно на границата на парцелите. Изградбата со отворите се наоѓа на 0,5 м од населбата во правец на нејзината локација.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Ограда со висина од 1,5 метри
На нашиот сајт можете да најдете контакти градежни компании кои нудат градежни услуги огради и огради. Директно да комуницира со претставници, можете да ја посетите изложбата на куќи "Ниско ниво на земја".

Во различни региони на Руската Федерација, барањата за димензиите на оградите помеѓу соседните области се разликуваат едни од други. На пример, максималната висина на оградата во Московскиот регион е во согласност со сегашните стандардни правила и изнесува 1,5 м. Во Волгоградскиот регион е дозволена висина на ограда од 2,2 м, од кои 0,75 м е глуво, а остатокот е транспарентен. Оградата со отпорен на светлина дизајн е отстранета од границата на растојание од 1 м длабоко во нејзината област. Треба да се запомни: влезната структура чија висина ги надминува наведените норми, исто така изградена на источната страна на локацијата, значително ја замаглува територијата на нејзините соседи, што може да предизвика нивно незадоволство.

Ако сакате да изградите ограда со височина од 2 милиони или повеќе, прашањето мора да биде претходно координирано со специјалист во одделот за архитектура.

Правилна конструкција

Оградата помеѓу соседните делови мора да помине светлина, да има структура на решетката или решетката. Изградба на глуво ограда е неприфатливо. Оваа состојба е прифатена со цел да се избегне забележливо засенчување на земјиштето што припаѓа на соседната територија, што доведува до спорови меѓу соседите. Во случај на спорни ситуации, нивната одлука се донесува во рамките на постојното законодавство.

Во производството на заштитна конструкција е дозволено да употребуваат материјали што не можат да му наштетат на здравјето на луѓето. На пример, не е дозволено да се избере бодликава жица за оградување на територија.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Забрането е да се инсталира ограда од бодликава жица

Спорови во спортот

кога сопственикот не се распрашал за легислативата, не ја специфицирал дозволената висина на оградата на дача и изградила глувна ограда на границата со своите соседи. Тој има само еден излез. Пријателски договор со соседите и обезбедување на заеднички договор во писмена форма. Документот може да биде напишан од страна на соседот, формата на компилација е произволна. При изготвувањето на документот е неопходно присуство на 2 сведоци, потоа мора да се стави одобрување потписи.

За да избегнете проблеми, треба да го проучите земјиштето законодавство, повелбата на градинската заедница, да разговарате и да се обидете да најдете заеднички јазик со соседите за дизајнот и големината на оградата.

Оградата подигната според сите правила треба да биде "легитимирана" - евидентирана во релевантните документи на здружението за градинарство.

Може да биде интересно! Во написот на следниот линк прочитајте за оградата од табли.

Дали е можно да се изгради висока ограда без да се прекрши законот?

Понекогаш ситуации се јавуваат кога комплексните односи со соседите се решаваат на еден единствен начин - со целосна изолација од нив. Во овој случај, високата ограда не е каприц, туку неопходност.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Што треба да направам ако оградата е неопходна?

Што препорачуваат експертите во овој случај: 4>

 1. Инсталирајте ограда во согласност со статутите на градинското партнерство или SNiP.
 2. Одете од него за 1 метар или повеќе.
 3. Да се ​​организира друга ограда, посакуваната висина.

Јасно е дека оваа опција ќе повлече непотребни трошоци и ќе ја намали користената област.

Акционен план

Основно правило за успех е да се почитуваат сите формалности за изградба на висока ограда:

 1. Дизајнирајте го анкетата за земјиште документирана во специјализирана организација (ЗТИ).
 2. Во вид, направете ги границите на страницата, користете го за ова доволен број обележја. За да ја поправите вистинската граница на фотографија или видео.
 3. Извршете изградба на мала ограда долж SNiP, на правилно растојание од границата на локацијата. За да се утврди локацијата на оградата на таков начин што растојанието од оградата до линијата е одредено од градивно-геодезичната линија. Препорачливо е да се осигура подигнат објект, осигурувањето на оградата дополнително ќе ја зајакне вашата позиција.
 4. По напуштањето на малата ограда од 1 м или повеќе (најмалку 1 см), започна работа за изградбата на главната ограда на капиталот. Следно, треба да направите фотографија, докажувајќи растојание од повеќе од 1 m помеѓу оградата и структурата на капиталот.
 5. Зачувајте чекови кои одразуваат купување на сите градежни материјали.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Можете да изградите 2 огради, но растојанието меѓу нив мора да биде најмалку еден метар
Треба да разберете дека присуството на декоративна мала ограда е задолжително. Неговото отсуство ќе им овозможи на соседите да ги преместуваат границите на локацијата на вистинската ограда и ќе можат да поднесат жалба до оградата чија висина е над поставената вредност.

Еден сосед изградил висока и глупава ограда: што треба да направи оштетената?

Ако помеѓу поглавјата е изградена ограда, не е лесно да се бранат вашите права, но вреди да се вложат напори,

 1. Напиши жалба до партнерството на градинарот за кршење на постојниот статут. Ако проблемот не е решен, направете го вториот чекор.
 2. Одење на суд, со акцент на повреда на член 304 од Граѓанскиот законик на Руската Федерација "Заштита на правата на сопственикот од повреди кои не се поврзани со лишување од имот".

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Докажување дека соседот неправилно го изградил оградата нема да биде толку лесно

SNiP не е регулаторен, и се потпира на него за време на судењето е неефикасен. Оштетената страна мора да докаже дека по изградбата на висока, глувна ограда, количината на култура во засенчената област значително се намалила. На пример, да се предвиди непријатна ситуација и да се слика на добра жетва на оваа територија пред оградата. Резултатот од судењето главно зависи од висината на доказите.

Заштита од пожари

SNiP, покрај барањата за самите огради, ги утврдува минималните интервали меѓу нив и другите објекти, земајќи ја предвид стабилноста на материјалите што се користат при изградбата на огнот:

 • во згради со незагадени материјали - 6 m;
 • на запаливи материјали - 15 m;
 • до зградите создадени од ненапарливи (бетонски) и запаливи (дрвени, пластични) материјали - 8 m.

Почитувањето на правилата за поединечна конструкција и заштита од пожари ќе овозможи зачувување на интегритетот на имотот на сопственикот, животот и здравјето на саканите.

Санитарни и домашни услови

Сопственикот треба да биде свесен за оддалеченоста што мора да се одржува од оградата на дрва, грмушки, разни сместена, според сегашниот SNiP:

 • грмушки - 1 м;
 • ниски дрва - 2 м;
 • високи дрвја - 4 м;
 • кабини за домашни животни - 4 м;
 • гаража - 1 м.

Што треба да биде висината на оградата помеѓу соседните области: стандарди, пресметки, контроверзни прашања

Растојанија според стандардите

Од дома на соседите до:

 • бања - 12 м;
 • бањи - 8 м.

Куќата е изградена најмалку 3 метри од внатрешноста. Растојанието се мери од делот од куќата што е најблиску до работ, на пример, од испакнатиот трем.

Би можело да биде интересно! Во написот на следниот линк прочитајте за огради и цветови.

Вкупно

Значи, инсталирањето на оградата не е толку лесно како што изгледа. Пред нејзината изградба треба да се запознаат со основните правила на нејзината организација. Нека висината на оградата меѓу парцелите не ја раскинува удобноста - твоето и вашите соседи нема да доведат до конфликт. Најдобрата опција е да се здружат силите и да се создаде една заедничка ограда што одговара на двете страни.

Оцени ја статијата, се обидовме за вас

Барај

Поврзани написи