На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

Изградба на станбен објект е одговорен бизнис, кој бара значителна инвестиција на време, труд и капитални инвестиции. Несоодветната локација на објектите на локацијата може да доведе до непредвидени тешкотии, вклучувајќи го и уривањето на зградите. Можете да направите грешка во помали детали: на пример, поликарбонатната ограда меѓу соседите во земјата може да предизвика судски спор. За да се избегне ова, неопходно е да се почитуваат одредени стандарди кои ја одредуваат растојанието меѓу зградите на локацијата. Главниот законодавен документ, кој ги наведува правилата за изградба на било какви предмети, се нарекува SNiP - Градежни прописи и правила. Содржи препораки за локацијата на објектите на локацијата, оградите и надворешните структури според архитектонски, огнени и санитарни барања. Во овие стандарди е наведено на кое оддалеченост од оградата е можно да се изгради куќа и други структури, да се засадат дрвја. Правилата за планирање и изградба на урбани и рурални населби го регулираат SNiP

Градежни кодови во планинските огради

На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата
>

Кога инсталирате ограда која одделува парцела од улица или соседно домаќинство, не може да се води само со вашите желби. Изгради ограда меѓу соседните области - може да биде само во согласност со одредени барања. Истото важи и за растојанието меѓу куќите.

Постојат голем број на документи кои нормализираат колку далеку треба да бидат оградите и оградите. Главната е SNiP No. 441, развиена во 1972 година. Документот ја означува максималната дозволена висина на оградата помеѓу соседите - 1,5 m и надворешната ограда - 2,2 m. Но, локалната административна власт може да направи свои корекции во врска со оваа вредност. Ова се должи на архитектонски или други барања за одредена локација. Затоа, пред изградбата на огради, неопходно е да се научат параметрите на дозволената висина, пред сè, од локалните општински власти.

На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

Барањето за појава и висина на оградата може да биде предложено од администрацијата на населбата

Противпожарните прописи ја регулираат инсталацијата на оградата со гледна точка на безбедност во случај на отворен оган. Со преполни објекти, непосредна близина на големи дрвја, огнот може да се прошири многу брзо.

Санитарните и домашните препораки се дизајнирани за да се избегне загадување на воздухот, почвата и водата и ширење на непријатни мириси. Ова е многу важно кога се градат кесари, се градат фрлачи за чување на мали добиток и живина, куќи за кучиња. SNiP го одредува минималното растојание од куќата до оградата на соседот. Растојанието се мери од подрумот на конструкцијата или нејзиниот испакнат дел, ако неговата големина е поголема од 50 см. Прекршувањето на нормативите што ја одредуваат растојанието меѓу зградите во соседните области може да предизвика сериозни последици: недоразбирања со соседите, судски постапки, проблеми со законот .

Затоа, треба внимателно да ги прочитате барањата на SNiP да ги примени во текот на изградбата.

Дозволено растојание меѓу куќите на соседите

Ако парцелата за градежно земјиште се купи во приватниот сектор, каде што соседите веќе живеат, при изградба на куќа, треба да се земат предвид постоечките објекти.

На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

Категории на пожар-отпор на објекти

Според барањата на SNiP, растојанието од објектот до границата на локацијата зависи од градежниот материјал :

 • Понатаму, треба да се повлечете од постоечката дрвена зграда: 15 м во изградбата на нова дрвена куќа и 10 м во камен, тула и бетон.
 • Ако двете куќи се направени од тула или бетон, но имаат дрвени подови, растојанието меѓу нив не треба да биде помало од 8 м. Најблиску од сите може да се направат од згради направени од ненапарливи материјали без дрвени елементи на оддалеченост од 6 м.
 • Ако куќите имаат 2-3 спрата, безбедното растојание меѓу нив е повеќе од 15 м.

Позицијата на предметите во приватниот дел не е строго регулирана со прописи за пожари.

На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

Минималното дозволено растојание помеѓу соседните куќи е 6 m
На нашиот сајт можете да најдете градење контакти компании кои нудат дома дизајн услуга. Директно да комуницира со претставници, можете да ја посетите изложбата на куќи "Ниско ниво на земја".

Оддалеченост од сместена до оградата

Прописите за градба ја регулираат локацијата на сместените локации во однос на оградата:

 • Ако планирате да изградите штала за складирање на градинарски алат или гаража , минималното растојание од оградата треба да биде 1 м. Наклонот на покривот треба да биде насочен кон вашата локација.
 • Ако треба да растат мали живи суштества во штала, најмалку 4 м треба да се повлечат од границите на локацијата. Оранжериите на органско ѓубриво треба да се постават на исто растојание од оградата.
 • Конструкции со зголемена опасност од пожар, каде што се користи отворен оган, не е препорачливо зградата да се доближи до оградата од 5 метри. Во оваа листа се бањи, котлари, сауни на цврсто гориво.
 • Растојанието од гаражата до оградата е најмалку еден метар. Но, само ако остатокот од зградите се наоѓаат на 6 метри од оградата.

Изгледот на зградите на копнениот заговор не треба да се игнорира не само за да се избегнат проблеми со законот, туку и заради удобно и безбедно работење. овие згради.

  На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

  Дозволено растојание од зградите до оградата, утврдено со санитарни и противпожарни правила
  • Туш и тоалет може да се стават на место не поблиску од 2,5 метри од оградата. Бањите и сауните на гас и електрична енергија можат да се градат на исто растојание.
  • Ширењето на високи дрва не треба да се наоѓа поблиску од 3 метри од оградата. Растојанието се одредува од центарот на трупот до работ на завесата. Под овој услов, сенката на круната нема да се меша со соседите.
  • Среднесто дрвја може да се засадат не поблиску од 2 м., А грмушки - 1 м од границите на локацијата. При градењето на кодовите, минималното дозволено растојание помеѓу зградите, насадите и оградата
  > 118> Може да биде интересно! Во статијата на следниов линк прочитајте за ефтината ограда.

  Висината на оградата пред соседните прозорци

  Оградата меѓу парцелите не треба да предизвика непријатности за соседите кои живеат во близина. Барањата за висина во голема мера зависат од видот на оградата.

  Оградата не може да има висина поголема од 1,5 m, ако неговиот дизајн е мрежа или решетка.

  На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

  Ограда за огради може да има максимална дозволена висина за огради - 1,5 m

  висина на глуви огради не треба да биде повеќе од 0,70 m. Доколку оваа големина ја надминува препорачаната вредност, мора да се наплати со писмена дозвола од соседите. Ако дојде до конфликт, може да биде неопходно.

  Дозволено е да се изгради празна ограда со висина од 0,70 м со проѕирни материјали до максимална вредност од 1,5 м. Без координација со соседите.

  Помош Во некои региони е дозволено зголемување на транспарентната ограда до 2,2 м и глуви - до 0,75-1,5 м.

  На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

  Глувна ограда може да се прошири со решетка, решетка, дрвен гајба со клисури

  Кога инсталирате ограда со дебелина од повеќе од 5 см, треба да се наоѓа на територијата на вашата страница. Доколку се бара изградба на голема дебелина на границата, потребна е писмена согласност од соседите.

  Ако оградата инсталирана на местото предизвикува преплавување на топите и дождовницата на соседното домаќинство, мора да се направи одводнување, инаку дизајнот на оградата треба да се промени или урне.

  Нема поплаки од гледна точка на нормите и правилата ќе бидат предизвикани од инсталацијата на решетка, решетка за ограда или жива ограда од украсни и овошни грмушки.

  Оградата на одборот треба да има празнини од 50% од вкупната површина.

  Материјалите и конструкциите за оградување мора да бидат безбедни, безбедно прицврстени и немаат остри испакнати делови.

  Капиталната ограда може да се подигне само откако границите на локацијата се регистрирани во катастарската канцеларија. Пред тоа, треба да користите привремена ограда, на пример, од мрежа со синџир-врска.

  На што прво треба да размислите по купувањето на страница, видете го следното видео:

  Како да се организираат згради внатре во страницата

  Пред изградбата, неопходно е да се направи план на локацијата со локацијата на станбена зграда и згради за домаќинство. Главниот закон кој ја регулира изградбата на објекти на локацијата, SNiP 30-02-97. Овде се дадени препораки насочени кон безбедноста и зачувувањето на здравјето на луѓето. Документот укажува на тоа колку растојание е можно да се изградат објекти во внатрешноста на локацијата:

  • Туш со гас, барака за живина и мала добиток треба да се наоѓа не поблиску од 12 метри од станбена зграда и подрум.
  • Септички резервоар, тоалет, компост се распоредени на растојание од повеќе од 8 метри од бунарот.
  • Туш, када, сауна - не помалку од 8 метри од станбена зграда и подрум.

  На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

  Дозволено растојание помеѓу објектите во областа
  Ова може да биде интересно! Во статијата на следниов линк прочитајте ги двата столба за оградата на брановидни плочи.

  Со соседната локација на блокадата на мочуриштата со животни и куќа за живеење - влезовите се распоредени одделно и отстранети еден од друг на растојание од најмалку 7 m. објекти со зголемен епидемиолошки ризик. Соседните области исто така се предмет на прописи.

  Како да ја планирате изградбата на сопствена земјиште, детално опишана во видеото:

  Оддалеченост од патот до куќата

  куќите го користеле терминот "црвена линија". Таа ја означува границата помеѓу приватно место и улица или премин.

  Ако оградата се наоѓа директно на "црвената линија", лисјата и портата на вратата мора да се отворат навнатре. Условната линија не може да се блокира и да се изгради во секој случај, бидејќи преминувањето на автомобили и премин на пешаците се нарушени.

  SNiP 30-02-97 ја одредува растојанието од "црвената линија" на:

  • станбена зграда - 5 м;
  • сместена - 5 м.

  Во случаите каде што локацијата не се граничи со улица (со име), туку со премин (лента без име), овие растојанија се еднакви:

  • до живеалиштето - 3 m,
  • до пристройките - 5 м.

  На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

  Растојанието од објектот до границата на локацијата - "црвената линија" на улица тип

  Овие вредности се задолжителни, не се препорачуваат. Во случај на прекршување на овој став, локалните власти може да бараат расклопување на оградата, па дури и зградата. Покрај тоа, минималното растојание од оградата до патот ќе зависи од поставените комуникации.

  На колку растојание од оградата е можно да се изгради куќа во градина заговор

  Според нормите, оддалеченоста од оградата до станбена куќа не може да биде помала од 3 метри. за строги правила, но исто така и здравиот разум. Во прилог на заштита од улична бучава и љубопитните очи, таквиот јаз ќе обезбеди можност за одржување и надворешно поправање на објектот.

  Дури и ако има договор со сопственикот на соседната локација дека е задоволен од блиска околина, не е неопходно да се наруши оваа клаузула. Неуспехот да се набљудува минималното растојание до оградата кога се гради куќа често е причина за граѓанска борба, што може да доведе до судски процес. Ќе се потрошат нерви и пари, а судот ќе донесе одлука во корист на лицето кое го прекршило законот. Неуспехот да се почитуваат нормите ќе резултираат со големи административни парични казни или дури и присилно растурање на структурата.

  На кое оддалеченост од оградата може да се изгради куќа, сместена: барања за оградата

  Спорови со соседите поради несоодветна локација на зградите, оградата често завршува во судски постапки

  Кога планирате изградба на куќа мора да ги земе предвид барањата за нејзината локација. Растојанието од границата на парцелата до зградата се определува на следниов начин:

  • Повлекување од "црвената линија" 5 метри во случај да има улица зад оградата или 3 m ако има премин таму.
  • Растојанието меѓу куќата на соседот мора да се подели, што подразбира безбедност од пожари. Во зависност од запаливоста на материјалите кои се подигнуваат и постоечката зграда, изберете минимална вредност која може да биде од 6 до 15 m.
  • Во исто време мора да се исполни условот - растојанието помеѓу куќата и оградата е најмалку 3 m.

   Кога се комбинира една живеалиште со гаража или сместена, растојанието до оградата се претпоставува дека изнесува 3 m. . Градежните кодови

   Може да биде интересно! Во написот на следниот линк прочитај за оградата направена од цигли и фолии.

   Заклучок

   Првиот чекор во изградбата на куќата е внимателно запознавање со кодексите и прописите за градење. Усогласеноста со барањата утврдени во документот ќе помогне да се избегнат проблеми со соседите и властите. Покрај тоа, станбените објекти правилно лоцирани на локацијата, сместените објекти се помалку изложени на ризик од пожари и не ја загадуваат животната средина. Усогласеноста со нормите за време на изградбата е гаранција за безбедноста на вашиот имот и здравје.

  Барај

  Поврзани написи