Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Покривите на згради и конструкции се поделени во две категории: рамни и наклонети. Овој напис ќе се занимава со втората положба, или подобро, со агол на наклон на покривот: кои карактеристики влијаат на овој параметар, кои материјали за покривање се подложуваат на аголот на покривот, во кои единици се менува аголот на наклонот на лизгачите. Откако ќе ги разберете добиените информации, можете лесно да ја следите точноста на изградбата на покривот на вашата куќа.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Агол на покривот

Единици за мерење на аголот на наклонот

Од школската геометрија секој знае дека големината на било која Аголот се мери во степени. Наклонот на покривот во овој случај не е исклучок. Но, неопходно е да се назначи дека во техничката литература, во Државните стандарди и референтните книги се среќаваат и други мерни единици. Имено: интерес и односи на странките.

Пред сè, потребно е да се наведе што се подразбира под аголот на наклонот на покривот. На фотографијата подолу се означува со латинска буква алфа.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Наклон на покривот на покривот

Во градежната сфера на покривот со агол на наклон над 50 ° се ретки. Тука спаѓаат бадеми во готски стил или пониски падини на мансардни покриви. Во основа максималниот параметар е 45 °.

Што се однесува до двете други мерни единици, соодносот на страните е т.н. поедноставена фракција. Се базира на две големини: висината на покривот, на фотографијата означена со буквата "Н" и проекцијата на наклонот, означена со буквата "L". Односот треба да биде: H / L.

Додаваме дека проекцијата на должината на наклонот е, всушност, половина од ширината на куќата, ако покривот е симетричен или целосна ширина, ако покривот е едностран. Во овој случај, аголот на наклон е напишан со дел, на пример, 1: 3.

Во некои дизајни, означувањето на фракција е незгодно. На пример, ако изгледа вака: 4:13. Затоа, користете процентуална пресметка. Се пресметува на следниов начин:

4: 13x100 = 30.77%

Наклонот на покривот во проценти и степени се користи почесто од професионалните градители од односот на страни, бидејќи оваа ознака користени во референтни книги и техничка литература. Тоа е, овие се чисто технички единици. Иако не е тешко да се конвертира од една единица во друга. Сликата подолу го покажува преводот од степени и ставови на страните и обратно.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Пропорциите на соодносот на степените со степен до покрив

Ако има потреба да се претворат степени во проценти, тогаш, врз основа на погоре наведената слика, можете да направите неколку математички пресметки. Агол еднаков на 45 ° е земен како 100%. Сега можете да најдете колку степени се во еден процент. За ова ви е потребно:

45/100 = 0.45 °. Преведуваме во минути, излегува 27 '. Тоа е, 1% е 27 степени минути.

Можете да пристапите кон решавање на проблемот од задната страна. Тоа е, да се претворат степени во проценти. Еве, обратен сооднос:

100/45 = 2.22%

Излегува дека во еден степен 2.22%.

На нашата веб страница можете да најдете контакти на градежни компании кои нудат услуга за пресметување, инсталирање и поправка на покриви. Директно да комуницира со претставници, можете да ја посетите изложбата на куќи "Ниско ниво на земја".

Зависноста на наклонот на наклонот и видот на кровниот материјал

Веќе споменав два вида покриви: рамни и наклонети. Но, треба да се забележи дека рамен покрив, исто така, има свој агол, кој варира во опсег од 0-5 °. Покривните покриви се поделени во две подгрупи (условно одделување):

  • со мала падина - од 6 до 30 °;

  • со стрмни наклони - повеќе 30 °.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Распределба на материјалите за покриви по наклонот на наклонот

Секој тип кровна конструкција има свои предности и недостатоци. На пример, рамен - ова е мала површина на покриеност, која заштедува на материјал за покривање (нејзината количина). Но, во исто време, таквата конструкција ќе бара армирана хидроизолација. Стрмни падини - ова е рамномерна конвергенција на врнежите, но високиот наводнување на структурата, која ќе бара од нејзината конструкција да го зајакне системот на бандаж.

Со оглед на тоа, неопходно е строго да се пристапи кон избор на материјал за покривање. Нивните производители мора да ги информираат потрошувачите, при што минимум наклонот на покривот може да се користи. На сликата подолу е прикажан дијаграмот за дистрибуција на материјалите за покривање на аглите на рампите.

Како што може да се види од дијаграмот, валаните материјали во облик на кровен материјал или кровни штици обично се користат на рамни покриви. Иако не постојат контраиндикации за употреба на лимови или плочи производи: чеша, брановидни лимови, лим, здипли. Но, парче кров материјал е подобро на покриви со наклон помал од 15 ° да не се користи. Постои голема веројатност за пенетрација на вода преку спојките на слојните елементи.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Вредност на аголот на покривот во степени и проценти во однос на видот на покривниот материјал

Функции за конструкција на кров во зависност од аголот на наклон

Ако нацртот е наклонот на покривот, тогаш пресмета својата висина не е тешко. И овој параметар е еден од најважните, бидејќи ја одредува висината на скејт. Овој елемент на покривната конструкција е појдовна точка во структурата на покривот како целина. Бидејќи за време на изградбата, прво го поставија нивото на гребенот, а веќе под него сечеа дрва: подлошки. Од тука, исто така, се пресметува должината на носачите на носачите.

Комплексноста на пресметката лежи во фактот што не сите се сеќаваат на тригонометрија, чии формули се користат за пресметување на должината на елементите на структурата на покривот. Основите на формулите се тригонометриски функции: синус, косинус, тангента, кангенгент.

На пример, како да се одреди висината на гребенот (соодветно и покривот) преку синус и тангента:

sin α = H / S, каде што "S" е должината на наклонот. Соодветно на тоа, висината на гребенот ќе биде еднаква на: H = S x sin α. / L , односно H = l x tg α

Слично на тоа, можете да ја одредите должината на наклонот или, Можете да го пресметате аголот на покривот. Сите параметри на дизајнот се меѓусебно поврзани, така што, знаејќи двајца од нив, можете да го одредите третиот.

Може да биде интересно! Во написот на следниов линк прочитајте за вентилацијата на под-покривниот простор.

Патем, одредување на параметрите на покривот, можете да направите без агол на наклон. За ова се користи формулата Питагора. Ова е неговата формула:

S 2 = H 2 + L 2

Замени ги вредностите.

Може да имате прашање поврзано со вредноста на вредностите на тригонометриските функции. Тие се слободно достапни, но за да не ги барате на интернет и да го поминете вашето време, ја нудиме следната табела:

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Вредности на тригонометриските функции на аголот

Додаваме дека тригонометриските функции ги поедноставуваат пресметките на структурите на покривот. Ако ги користите правилно и можете да скицирате скици на покриви на хартија (имајќи фантазија во смисла на конструктивното уредување на неговите елементи), тогаш можете лесно да ги пресметате димензиите на секој елемент.

Ова се однесува не само за конструкции со еден чекор или фрак. Исто така е лесно да се пресметаат елементите на колковите или мансардите. Само треба да ги скршат нивните комплексни структури во едноставни.

Влијанието на аголот на наклон на волуменот на просторијата на таванот

Ако куќата е подигната со таванот, аголот на наклон на лизгалите добива примена вредност. И тука односот е директен, што е, толку е поголем аголот, толку е поголем обемот на сведување. За да бидете јасни, сликата подолу е јасно видлива.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Сооднос на аголот на наклон до просторот на мансардна просторија

Дајме пример врз основа на горната слика. Тука може јасно да се види дека висината на просторијата зависи од параметрите на наклонот на покривот. Треба да се има предвид дека оптималната висина не треба да биде помала од 2,5 m. Ова значи дека аголот на наклонот на прозорските светла треба да биде најмалку 25 °. Но, имајте во предвид дека со овој аранжман на елементите на покривот не се зема предвид обемот на собата. Тоа е, ширината на просторијата нема да биде повеќе од 3 м. Покрај тоа, ширината на куќата е 10 м. Излезе дека се користат само 30% од просторот.

Значи, потребно е да се зголеми вредноста на аголот. И колку е тоа, толку покорисен простор на таванот. Но, има обратна страна на проблемот. Зголемувањето на аголот ја зголемува висината на гребенот. И ова е цената на градежните материјали за изградба на покривот, плус зголемување на структурата на едрата. Затоа, многу е важно да се најде средина. На пример, 40 ° практично ги решаваат сите проблеми.

За да се извлечеш од овие проблеми еднаш засекогаш, градителите веќе долго време користеа сосема поинаков дизајн. Тешко е и во изградбата и во пресметките, но оваа опција го решава проблемот на користениот простор без зголемување на висината на покривот.

Како да се пресмета аголот на покривот со примери

Дизајн на мансардна покрив

Пресметајте го висината на гребенот и аголот на покривот:

Може да биде интересно! Во написот на следниот линк прочитајте за калкулаторот за кров.

Заклучок на темата

Пресметката на кровната структура е привилегија на специјалистите. Бидејќи точната пресметка, истиот агол на наклон, е сигурноста на покривот како целина. Но, навигацијата во некои технички термини ќе биде корисна за сопствениците на куќи во изградба.

Барај

Поврзани написи