Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Удобни услови за живеење во земјата куќа не може да се создаде без висок квалитет на системот за греење. Таа треба да биде доволно ефикасна и економична, така што за време на греењето дневните простории се топли и трошоците за енергија не одат премногу високи. За да го постигнете ова, треба да го изберете типот на системот за греење, а потоа одберете најсоодветната опција за поврзување на радијаторите во приватна куќа.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Дијаграм за загревање на радијатори

Видови системи за греење

Системи за греење во приватна куќа може да бидат:

 • воздух;

 • електрична;

 • вода.

Воздушен систем

Оваа опција функционира без носач на топлина. Воздухот во куќата се загрева директно од грејните тела - печки или конвектори. Овој систем не користи радијатори. Греењето на воздухот е погодно за греење на компактни куќи на село. За големи колиби, се користи многу ретко.

Електричен систем

Во таков систем, топлината се пренесува преку тековните проводници. Според овој принцип, електричното подно греење функционира. Греењето со електричен систем може да биде доста погодно. Но, нејзиниот аранжман бара зголемено внимание на правилата за безбедност, а во процесот на експлоатација трошоците многу за сопствениците на куќата.

Систем за вода

Вид на систем за греење во кој топлината се пренесува со вода (понекогаш пареа) како топлина. Течноста за ладење тече од уредот за загревање низ цевките во радијаторите на греење. Оваа опција се смета за најзгодно и практично. Најчесто во куќите на селските населби греењето се решава на овој начин.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Греење на водата од приватна куќа

Видови грејни тела

Централниот елемент на системот за греење е уред за греење на котелот, во која течноста за ладење достигнува до саканата температура. Шемата за поврзување за греење во приватна куќа во голема мера зависи од каков вид на котел се користи.

По назначувањето, котлите се поделени во две кола и еден коло. Првата опција е опремата дизајнирана за греење и греење на вода. Едниот котел го загрева течноста за ладење само за загревање. Со методот на инсталација, тие се поделени на подот и ѕидот.

Котлите исто така се разликуваат во видот на горивото што се користи за загревање на течноста за ладење. Постојат котли од следниве типови:

 • гас;

 • електричен;

 • цврст;

 • мазут;

 • комбинирано.

Јаглен, огревно дрво, поретко тресет и други солидни запаливи материјали се користат за работа со котли на цврсто гориво. Како течно гориво за котли од соодветниот тип се користат дизел или употребени масла.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Котел со цврсто гориво во приватна куќа

Повеќето куќи за домаќинства се загреваат со котли за гас. Во не-гасифицираните области често се користи електричното греење. Котлите на цврсто гориво и течно гориво се целосно независни од комуникациските мрежи. Првата опција е поатрактивна бидејќи бара традиционално огревно дрво и јаглен, а не опасни запаливи течности.

Најодлучните сопственици на куќи инсталираат комбинирани котли во нивните домови за да работат на различни видови на гориво. На пример, можете да инсталирате електричен котел, дополнет со комора за согорување за цврсто гориво за да се префрлите на греење на дрво во случај на оштетување на електричната мрежа.

Двосистемските котли кои обезбедуваат домување со топла и топла вода, главно се гасни апарати. Тие се универзални, бидејќи тие ги ослободуваат сопствениците на куќи за потребата од купување и инсталирање на бојлер одделно.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Шематски приказ на греење со двојно коло во куќата
На нашиот сајт можете да најдете контакти од градежни компании кои нудат куќна изолација. Директно да комуницира со претставници, можете да ја посетите изложбата на куќи "Ниско ниво на земја".

Уред за греење радијатор

Радијатор за греење се состои од неколку делови за размена на топлина. Колку повеќе делови, толку е поголем капацитетот на батеријата, соодветно. Постојат такви модели на радијатори кои можат да се "прераснат" со нови делови, доколку е потребно, веќе се во употреба.

Преку сите делови има еден колектор во горниот дел и еден во долниот дел. Во секој дел има вертикален канал кој го поврзува горниот и долниот колектор. Ова се однесува на сите делови, вклучувајќи го и екстремот. Затоа, радијаторот има 4 излези, но само два од нив се користат. Едниот е поврзан со цевката за снабдување со течноста за ладење, а вториот служи за исфрлање на ладената вода во котелот. Неискористените излези се затворени со приклучоци.Така работат повеќето радијатори.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Радијаторска шема
Може да биде интересно! Во написот на следниов линк прочитајте за топлинските радијатори за приватна куќа.

Видови на системи за цевки

Во шемата на системот за греење, основната важност е взаемната положба на влезот на течноста за ладење и излезот од "враќањето". Тоа зависи од насоката на течноста за ладење и од типот на цевковод.

Единечна цевка систем

Ова е поедноставена верзија на уредување на греење во куќа. Оваа опција е прилично економична, бидејќи бара помалку цевки за жици и се изведува со помала зафатнина за инсталација. Системот е синџир на радијатори поврзани со една цевка. Носачот на топлина загреан во котелот тече од своја страна во секој радијатор, кој тече од еден до друг. Тоа значи дека "враќањето" од една батерија станува набавка за следната, и така натаму.

Шемата за поврзување на цевки за греење радијатори во приватна куќа има еден голем недостаток - со тоа, радијаторите не се загреваат рамномерно. Првиот радијатор секогаш ќе биде најжешк, а потоа температурата од батеријата до батеријата постепено ќе се намалува. Затоа, невозможно е да се одржи истата температура во сите простории со греење со едно цевка.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Една цевка за греење за двокатна куќа

Со одредени карактеристики на изгледот, еден цевковод може да биде сосема соодветен. Значи, ако во мала куќа ланецот на радијатори започнува со дневни простории и завршува со технички простории, оваа опција може да биде оптимална. Но, во пространи колиби е подобро да се инсталира греење со дво цевки.

Двореден систем

Поскап во распоред, но едноставен и лесен за работа опција. Во овој систем, истовремено функционираат две цевки. Првиот обезбедува топла вода за секоја батерија. Тоа е, постои една цевка со повик на секој радијатор. Течноста за ладење пред да влезе во радијаторот, без оглед на нејзината локација во колото, не влегува во соседните радијатори, туку оди директно. Втората цевка ја собира цевката за враќање од сите радијатори и ја доставува до колектор за греење.

Предностите на дното од типот на жици се дека речиси сите температури се постигнуваат на сите места за размена на топлина. Таквиот систем е подобро прилагоден и овозможува подеднакво греење на целата зграда.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Двојна цевка за греење за колиба

Систем за зрак (колектор)

Колекторската шема е опција за две цевки, со посложени распоред. Се употребува во случаи кога треба да се скрие цевката, на пример под подот. Во овој случај, два колекционери се опремени - под напојување и под враќање, и од секој радијатор се влегува една цевка во првиот колектор, а друга во втората.

Во некои дијаграми за поврзување, се користат два вида системи. Целата куќа може да се загрева според принципот на двојна цевка, но за посебен дел, на пример, веранда или голема дневна соба, се користат неколку радијатори според принципот на една цевка. Кога развивате дво цевка шема за поврзување на радијаторите во приватна куќа, главната работа не е да се збуни во снабдувањето и враќањето на колектор.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Програма за греење на зрачење (колектор)
Може да биде интересно! Во написот на следниов линк за дијаграмот за поврзување на хидроакумулаторот со пумпата и системот за водоснабдување.

Шемата за поврзување на радијаторите со системот за греење

Средството за пренос на топлина се движи низ цевките и каналите на батериите поради два фактора. Првата е желбата на течноста да ги пополни празнините. Во отсуство на загадување на воздушниот сообраќај, се креира природниот динамички притисок на течноста за ладење. Вториот фактор е движењето на струи на различни температури. Топла вода има тенденција нагоре, поместувајќи ладна вода во долниот тек.

Дијагонална врвна врска

Дијагоналната врска на радијаторите со врвен проток ви овозможува да го опремите најефикасното греење на просторот. Топла вода се доставува до горниот влез, внатре се шири низ одделите, а кога се лади, се спушта, потоа се исфрла во долниот влез на вратата која се наоѓа на другата страна на радијаторот.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Дијагонално поврзување на радијатори

Двонасочно поврзување

Напојувањето се врши до дното на влезот од една страна, излегува од долниот влез на другата страна на батеријата. Ефективноста во овој случај е пониска отколку во претходната верзија. Но, оваа врска ви овозможува да ја скриете цевката.

Дијаграми за поврзување на радијатори за греење во приватна куќа, инсталирање на батерии, опции за поврзување, фотографии

Двонасочното поврзување на радијаторите
Може да биде интересно! Во написот на следниот линк прочитајте за системот греење во приватна куќа.

Еднонасочна долна врвна врска

Се користи главно во згради со високи згради.Во колибите од 2 или 3 спрата со едноводно греење понекогаш се користи. Разликата помеѓу долната и горната врска е дека во првиот случај, топла вода се доставува до долниот влез и се испушта под притисок преку горниот влез, а во вториот случај се случува спротивно. Во двата случаи, фабриката и излезот за течноста за ладење се наоѓаат на едната страна. Вреди да се напомене дека, од сите постоечки опции, еднонасочното дно е најнеефикасно.

Каков тип на систем за поврзување на радијаторот да се избере

Други опции

Теоретски, можете да примените друга дијагонална врска од дното или двонасочната врска со поднесување на врвот. Овие две опции, исто така, ќе работат ако се направи правилно. Сепак, функционирањето на системот ќе биде многу тешко поради пресекот на тековите. Затоа, подобро е да не се експериментира и да се земе како основа дијагонална врвна врска или двострана врска на дното.

Локација на радијатори

За висококвалитетно загревање на вилата, потребно е не само правилно да се избере грејната шема, туку и правилно да се постават батериите во просториите. Инсталирањето на радијаторите во приватна куќа се врши врз основа на пресметките направени од специјалисти. Бројот на радијатори и делови за секој радијатор се одредува земајќи ги предвид различните фактори:

 • просторен волумен;

 • ниво на загуба на топлина;

 • шемата за вметнување на радијаторот;

 • на која висина ќе се инсталираат батериите и многу повеќе.

Како да се пресмета бројот на радијатори

Обично, радијаторите се ставаат под прозорците. Ова создава бариера за протокот на ладен воздух од прозорецот. Покрај тоа, воздухот што доаѓа од прозорецот се "суши" со топлина од радијаторот, како резултат на тоа, на површините во просторијата не се собира кондензат. Батеријата треба да биде малку веќе прозорец, и треба да се наоѓа во центарот во однос на отворањето на прозорецот.

Радијаторот не треба да се припои кон горниот дел на прагот, бидејќи тоа го комплицира процесот на дистрибуција на топлина. Од подот до дното на батеријата треба да биде околу 100 мм. Повисоката положба ќе предизвика воздухот директно над подот да се загрее лошо. Ако инсталирате радијатори премногу ниско, ќе биде тешко да се отстрани акумулираната прашина под нив.

При планирањето на инсталацијата на батериите, потребно е да се земат предвид особеностите на ѕидот. Модерните батерии не се многу тешки, но во некои случаи, карактеристиките на ѕидот бараат засилување на површината на која ќе се монтира заградата за грејните елементи.

Инсталација на грејни радијатори

На нашата веб страница можете да најдете контакти градежни компании кои нудат инсталација на водоснабдување, канализација и греење . Директно да комуницира со претставници, можете да ја посетите изложбата на куќи "Ниско ниво на земја".

Заклучок

Професионалните специјалисти може да им веруваат на процесот на пресметување, проектирање и инсталирање на системот за греење. Но, наједноставните правила за поврзување на радијаторите треба да бидат познати на секој сопственик на куќи. Ефективниот принцип на поврзување и уредување на опремата за греење е гаранција дека во куќата секогаш ќе владее поволна и удобна микроклима.

Барај

Поврзани написи